KHÁCH SẠN PANDA

Xếp loại:

Địa chỉ: Số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0242 2420 777

Xem thêm
KHÁCH SẠN GOLDEN

Xếp loại:

Địa chỉ: Số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0242 2420 777

Xem thêm
KHÁCH SẠN BAMBOO

Xếp loại:

Địa chỉ: Số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0242 2420 777

Xem thêm
Xem thêm
0242 2420 777