/files/images/hotel/hna1/901---Suite-balcony-(3).jpg
/files/images/hotel/hna1/901---Suite-balcony-(3).jpg KHÁCH SẠN DRAGON

Xếp loại :

Số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0242 2420 777

Xem thêm
/files/images/hotel/the-calluan-hotel/Phong-5-(2).jpg
/files/images/hotel/the-calluan-hotel/Phong-5-(2).jpg KHÁCH SẠN CALLUAN

Xếp loại :

Số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0242 2420 777

Xem thêm
/files/images/hotel/panda-hotel/701_1.jpg
/files/images/hotel/panda-hotel/701_1.jpg KHÁCH SẠN PANDA

Xếp loại :

Số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0242 2420 777

Xem thêm
/files/images/hotel/golden-hotel/106-(1).jpg
/files/images/hotel/golden-hotel/106-(1).jpg KHÁCH SẠN GOLDEN

Xếp loại :

Số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0242 2420 777

Xem thêm
/files/images/hotel/bamboo-hotel/standard-1-1.jpg
/files/images/hotel/bamboo-hotel/standard-1-1.jpg KHÁCH SẠN BAMBOO

Xếp loại :

Số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0242 2420 777

Xem thêm
Xem thêm
0242 2420 777