THUÊ XE

- Khách sạn có dịch vụ thuê xe oto và xe máy đi theo ngày - thuê xe đón Nội Bài về khách sạn và từ khách sạn đi Nội Bài

- Giá xe đi từ Nội Bài về khách sạn: 
+ Xe 4 chỗ: 400,000 
+ Xe 7 chỗ: 420.000
+ Xe 16 chỗ: 520.000

- Giá xe đi từ Khách Sạn to Nội Bài 
+ Xe 4 chỗ: 300.000
+ Xe 7 chỗ: 320.000
+ Xe 16 chỗ: 420.000

Hình ảnh

0242 2420 777